За да използвате свободното от работа време, което пандемията предостави на част от организациите,

Лични данни БГ ООД предоставя серия от КУРСОВЕ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ във връзка със ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, които могат да Ви помогнат

да получите (безплатно до 31 юли 2020)  СЕРТИФИКАТ за преминато обучение, който е препоръчителен за АДМИНИСТРАТОРИТЕ И ОБРАБОТВАЩИТЕ

ЛИЧНИ ДАННИ и е част от цялостния процес на осигуряване на отчетност.

Ако сте отговорили правилно на 10-те въпроса, до няколко часа ще получите Сертификат за преминато обучение с описание на съответните модули.

Ако имате спад на работните ангажименти, използвайте времето за БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ!

С пожелания за приятна работа и бъдете здрави!

Екипът на Лични данни БГ ООД